З травня 2019 року в Україні вводиться пеня за прострочення оплати за житлово-комунальні послуги!

 

З травня 2019 року за несвоєчасну оплату комунальних послуг нараховуватимуть пеню. Нарахування пені передбачене Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

Відповідно до п. 1 ст. 26 закону, у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6
Client6